ใครสามารถเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินได้บ้าง?

               จากแผนผังครอบครัวข้างบนนี้ ทุกคนสามารถเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินได้ ซึ่งบางกรณีขึ้นอยู่กับการอธิบายสถานะความสัมพันธ์ทางครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น ลุงเขย แม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดโดยตรง หากจดทะเบียนสมรสกับป้า ที่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดโดยตรงก็สามารถเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินได้ ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้สนับสนุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดโดยตรงดีที่สุด