การเรียนต่อต่างประเทศ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

ขั้นตอนการดำเนินการมีอะไรบ้าง?

  1. ผู้สมัครเรียนจะต้องเข้ามาพบปะกับทาง OS VISA เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของผู้สมัคร
  2. เมื่อผู้สมัครได้รับคำแนะนำแล้ว ก็จะรู้แนวทางของตัวเองว่าอยากไปเรียนต่อประเทศไหน? และสถาบันอะไร?
  3. เมื่อตัดสินใจได้แล้ว ทาง OS VISA ก็จะทำการยื่นใบสมัครไปยังสถาบันดังกล่าว เพื่อขอ Offer Letter
  4. ก่อนจะชำระค่าเรียน ทางเราจะส่งอีเมล์เพื่อชี้แจงค่าใช้จ่าย และทางผู้สมัครนั้นจะต้องแจ้งวันชำระค่าเรียน (ผู้สมัครสามารถจ่ายเต็มจำนวนหรือแบ่งจ่ายได้)
  5. เมื่อชำระค่าเรียนแล้ว เราจะได้ใบตอบรับจากทางสถาบันที่ผู้สมัครเลือก (Overseas Student Confirmation of Enrolment หรือ COE เป็นเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า)
  6. ทาง OS VISA จะรวบรวมเอกสารและทำการยื่นขอวีซ่าผ่านทาง VFS
  7. ทาง OS VISA จะทำการส่งใบนัดตรวจสุขภาพทางอีเมล์ เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลที่กำหนดไว้เท่านั้น (หากมีประจำเดือน ต้องรอให้หายก่อน 10 วัน ถึงจะไปตรวจสุขภาพได้)
  8. เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก พร้อมที่จะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง